Achtergrond

Wat is de Groene Raad

De Groene Raad Schothorst is een initiatief van en voor bewoners uit Schothorst (Amersfoort). De groep wordt gevormd door diverse buurtbewoners, sommige wonen pas net in Schothorst, maar andere al tientallen jaren. Wat we allemaal gemeen hebben is dat wij groen in de wijk erg belangrijk vinden en iedereen hopen te inspireren om in hun eigen omgeving meer met groen te doen.

Naast nauwe banden met andere buurtbewoners en -organisaties, zoals de Wijkraad, onderhouden wij ook een goede relatie met de Gemeente Amersfoort. Zo blijven we geïnformeerd over de groene ontwikkelingen in de buurt.

Missie

De missie van de Groene Raad bestaat uit een aantal thema’s die er gezamenlijk voor moeten zorgen dat Schothorsters (nog) meer waarde gaan hechten aan het groen in hun omgeving, met als doel dat dat er uiteindelijk toe leidt dat Schothorst een nog groener gevarieerdere wijk wordt, dan het nu al is. Dit hopen we te bewerkstellen door:

  • Schothorsters inspireren om meer met het groen in hun eigen omgeving te doen. Zoals het vergroenen van de eigen tuin of gevel.
  • Promoten zelfbeheer van gemeente-groen, evenals hulp en informatie hierover verstrekken.
  • Informatie geven over het effect dat groen heeft op klimaat, wateroverlast, insecten en vogels, maar ook de eigen leefomgeving.
  • Meer inspraak bij de groen-beslissingen van de gemeente door samenwerking (o.a. met de Groenvisie en het wijkgroenplan: het gemeentegroen in Schothorst gaat vanaf circa 2023 op de schop).
  • Uitzetten van groene wandelroutes door de wijk.
  • Na-/meedenken over verkoeling en vergroening van het Winkelcentrum Schothorst

Ons motto is dan ook: ‘Het kan altijd groener!’

Geschiedenis

Tijdens een wijkvergadering in het Groene Huis over de Groenvisie is er na overleg met de Gemeente Amersfoort en diverse betrokken wijkbewoners besloten om de eerste Groene Raad van Amersfoort op te richten. De Groene Raad Schothorst is daarmee op 4 april 2018 een feit. Om dit onder de aandacht te brengen is er op 6 april 2019 de ‘Groen doet je goed!-MARKT georganiseerd. Op deze markt waren diverse groene partijen vertegenwoordigd en hebben wij ons aan de buurt gepresenteerd. Naast het uitzetten van de eerste groene wandeling zijn wij in 2020 ook betrokken geweest bij de Vergroeningsplannen van Winkelcentrum Schothorst.

Advertentie
%d bloggers liken dit: